Zarząd

Przedstawicielami naszej Federacji są:

Zarząd:

  • Świerczek Andrzej Jan – Prezes Zarządu
  • Kosowski Tomasz Piotr – Wiceprezes Zarządu
  • Rudnicka Danuta Stanisława – Członek Zarządu
  • Szwaja Sabina Jadwiga – Członek Zarządu
  • Sołtys Jerzy – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Warzecha Krystian – Przewodniczący Komisji
  • Spychała Sławomir Ireneusz
  • Kurpiel Eugeniusz Leszek
  • Kurek Di Maggio Bożena Izabela