ZAZ Branice

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powołało w dniu 12 kwietnia 2006r. Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach. Celem było stworzenie miejsc pracy i rehabilitacji dla osób potrzebujących wsparcia. W skład ZAZ-u wchodzą dwie pracownie: komputerowa i ceramiczna. W pracowni komputerowej wykonywana jest poligrafia i prace introligatorskie. Robione są w szerokim zakresie druki, książki, w tym książki medyczne na potrzeby szpitala w Branicach, oraz dla zewnętrznych odbiorców. W pracowni ceramicznej z gliny są wykonywane rzeczy dekoracyjne do domu oraz na zewnątrz posesji. Tematyka wyrobów jest bardzo szeroka, daje to możliwość indywidualnych zamówień i prac autorskich. Można je nabyć w siedzibie zakładu, jak i podczas różnych imprez i festynów. Wraz z działalnością pracowni, prowadzona jest rehabilitacja zdrowotna. Codzienny pobyt w ZAZ-ie daje pozytywne rezultaty, ponieważ osoby tam przebywające spędzają wspólnie czas, razem pracują, rehabilitują się. W trakcie roku organizowane są wycieczki, w trakcie których można odpocząć, nabrać siły, poznawać bardzo ciekawe miejsca w kraju. Są robione paczki świąteczne , pamięta się o urodzinach każdej z pracujących w ZAZ-ie osób.